LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN 

Thời gian: Ngày 11/11 – 12/11/2023

Địa điểm thi đấu: Khu Du Lịch Lâm Viên Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ghi chú: Lịch trình chi tiết, hướng dẫn di chuyển cụ thể sẽ được BTC thông báo sớm đến các vận động viên.

Racekit

QUY TRÌNH NHẬN RACEKIT


Chuẩn bị email xác nhận đăng ký thành công hoặc email có mã QR

Kiểm tra thông tin

Ký biên bản miễn trừ trách nhiệm điện tử

Nhận và kiểm tra race-kit

Kiểm tra BIB tại quầy Chip-timing